hmtf.se

Historik

Organisationen Svensk Hjälpmedelsteknisk förening, HMTF bildades 1998 i syfte att kvalitetssäkra det hjälpmedeltekniska arbetet.

Orsaken till detta var att det i och med det utökade europeiska samarbetet i början på 90-talet, infördes en ny lagstiftning som ställde krav på ett nytt kvalitetssystem inom den svenska sjukvården.

De nya reglerna innebar ökade krav och större ansvar för den enskilde hjälpmedelsteknikern.

För att klara av dessa krav höjdes därför röster för en frivillig certifiering för hjälpmedelstekniker.

Hösten 1996 startades så ett tvåårigt projekt med målet att ta fram en plan för hur en sådan certifiering skulle kunna gå till. En projektgrupp bestående av sju hjälpmedelstekniker från hela landet arbetade fram de krav som ligger till grund för certifieringen och en kvalificerad kursplan som ska leda fram till certifiering. För att säkerställa certifieringsarbetets fortlevnad bildades slutligen Svensk Hjälpmedelsteknisk förening, och en certifieringskommitté tillsattes

Tanken med certifieringen är att den ska leda till en förhöjd kvalitet av det hjälpmedelstekniska arbetet vilket medför en större trygghet både för den enskilde teknikern, den medicinskt ansvarige och för hjälpmedelsanvändaren.

I dagsläget finns ca 100 certifierade ingenjörer/tekniker.