hmtf.se

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i föreningens styrelse görs det enklast via info@hmtf.se
Är du intresserad och vill bli medlem välkommen med kontaktuppgifter på ansokan@hmtf.se
Medlemsavgiften 200 kr per år betalas till postgiro 119500-7

Styrelsen 2018  består av

Ordförande, Vakant
Vice Ordförande,Vakant
Gunnar Westerlund, Kassör, HMC Sundsvall
Annelie Enedahl, Sekreterare, Falköpings kommun
Magnus Andersson, Ledamot, Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Klas Engholm, Ledamot, Nora kommun
Anna Levin, Ersättare, Kommunalförbundet Medelpunkten
Tommy Johansson, Ersättare, Kommunalförbundet Medelpunkten