hmtf.se

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i föreningens styrelse görs det enklast via info@hmtf.se
Är du intresserad och vill bli medlem välkommen med kontaktuppgifter på ansokan@hmtf.se
Medlemsavgiften 200 kr per år betalas till postgiro 119500-7

Styrelsen 2024 består av

Annelie Enedahl, Ordförande, Falköpings kommun
Vice Ordförande, Vakant
Gunnar Westerlund, Kassör, HMC Sundsvall
Annelie Enedahl, Sekreterare, Falköpings kommun
Anders Karlsson, Ledamot Åmål kommun
Klas Engholm, Ledamot, Nora kommun