hmtf.se

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i föreningens styrelse görs det enklast via info@hmtf.se
Är du intresserad och vill bli medlem välkommen med kontaktuppgifter på ansokan@hmtf.se
Medlemsavgiften 200 kr per år betalas till postgiro 119500-7

Styrelsen 2022/23 består av

Ordförande, Vakant
Vice Ordförande,Vakant
Gunnar Westerlund, Kassör, HMC Sundsvall
Annelie Enedahl, Sekreterare, Falköpings kommun
Anders Karlsson, Ledamot Åmål kommun
Klas Engholm, Ledamot, Nora kommun
Petter Öberg, Ledamot, HMC Halmstad
Tommy Johansson, Ersättare, Kommunalförbundet Medelpunkten