hmtf.se

Certifierade medlemmar

Dessa medlemmar har redan tagit steget och blivit certifierade.

(Samtliga har givit sitt tillstånd att publiceras på hemsidan.)

 

Vill du ha med ditt namn i listan? Läs om hur man går till väga

för att certifiera sig under Certifieringskrav.

 

 

Namn        Registrerad

Börje Mattson        1999-01-14

Göran Schaffer        1999-01-15

Gert-Inge Palmqvist        1999-01-15

Thomas Runesson        1999-01-27

Claes Fegraeus        1999-01-28

Johnny Göransson        1999-02-02

Magnus Nilsson        1999-02-02

Hasse Sjöstedt        1999-01-21

Sven Thyrsson        1999-02-03

Anders Dahlberg        1999-02-04

Ann-Christine Andersson        1999-04-09

Bo Fredriksson        1999-05-11

Kenny Wahlberg        1999-05-11

Leif Oscarsson        1999-05-11

Bosse Brinck        1999-07-19

Svante Blomberg        1999-08-09

Lena Waerner        1999-09-22

Crister Borg        1999-09-22

Anders Carlson        1999-10-05

Peter Ehn        1999-10-05

Tore Nilsson        1999-11-01

Bjarne Berger        2000-03-13

Patrik Wigren        2000-03-21

Gunnar Westerlund        2000-03-31

Mladen Mikaelsson        2000-09-27

Bo Lätt        2000-09-27

Patrik Thoren        2001-03-27

Per-Olof Mårten        2001-09-15

Jerker Estlind        2001-09-15

Kalevi Henbjörk        2001-09-07

Peter Wilen        2001-09-17

Roar Johnsrud        2001-10-17

Klas Karlström        2002-01-10

Tommy Söderberg        2002-03-13

Göran Ingemarsson        2002-03-21

Mikael Beskow        2002-04-02

Jan Malmetun        2002-11-05

Anders Karlsson        2002-11-05

Roland Bertsson        2002-11-05

Glenn Arwidsson        2002-11-05

Eivind Viggen        2002-11-05

Stig Einevik        2003-11-01

Krister Takman        2003-11-01

Anders Israelsson        2003-11-01

Thomas Runesson        2003-10-31

Magnus Nilsson        2004-09-24

Ragnar Fohlén        2002-03-21

Mikael Sköld        2001-07-01

Mikael Beskow        2002-04-02

Gunnar Krus        2004-09-26

Göran Schaffer        2004-09-15

Anders Dahlberg        2004-09-28

Sven Thyrsson        2004-09-28

Peter Ehn        2004-11-27

Christian Petterson        2005-01-20

Thomas Davidsson        2005-01-20

Jörgen Hultgren        2005-02-08

Mikael Sköld        2005-02-21

Tore Nilsson        2005-03-14

Mladen Mikaelsson        2005-06-01

Anders Lindberg        2005-10-30

Magnus Nilsson        2004-12-01

Gert-Inge Palmqwist        2004-11-25

Sören Bäck        2006-03-30

Thomas Höglund        2006-03-28

Gunnar Westerlund        2006-03-29

Anders Karlsson        2007-08-29

Berger Buhelt        2007-10-19

Jan Malmetun        2007-09-25

Fredrik Mikaelsson        2007-12-17

Erling Mikaelsson        2007-12-17

Olof Lindroth        2008-05-01

Magnus Andersson        2008-05-01

Yvonne Holm        2008-05-01

Anders Rönnholm        2008-05-01

Mats Öhlund        2008-05-01

Hans Sjöstedt        2008-05-01

Roland Bernhardsson        2008-05-01

Janne Koski        2008-11-01

Christian Larsson        2008-11-01

Glenn Arwidsson        2008-11-01

Marita Käll-Karlsson        2008-11-01

Tore Nilsson        2010-10-06

Magnus Nilsson        2010-10-06

Christian Petersson        2010-10-06

Kerstin Westman        2010-10-06

Per- Erik Bengtsson        2010-10-06

Hans-Åke Bertilsson        2011-04-15

Peter Ehn        2011-04-15

Gunnar Westerlund        2011-04-15

Thomas Höglund        2011-04-15

Gert-Inge Palmqvist        2011-04-15

Annelie Enedahl        2011-11-20

Eric Kronebrandt        2009-09-07

Arne Nilsson        2009-10-07

Göran Schaffer        2009-10-07

Håkan Fellermark        2012-11-16

Tommy Mattsson        2013-04-26

Magnus Andersson        2013-04-26

Anders Rönnholm        2013-04-26

Marita Käll-Karlsson        2013-04-26

Anders Karlsson        2014-04-11

Anna Levin        2014-04-11

Tommy Simonsson        2014-11-07

Göran Schaffer        2015-11-27

Tore Nilsson        2015-11-27

Janne Koski        2015-11-27

Magnus Pettersson        2016-04-01