hmtf.se

Om HMTF

Svensk Hjälpmedelsteknisk förening, HMTF, är en intresseorganisation för yrkesverksamma ingenjörer och tekniker inom den hjälpmedelstekniska verksamheten i Sverige. Man kan arbeta som leverantör av hjälpmedel eller med hjälpmedelstjänster i såväl privat, kommunal som landstings/regions regi.

 

Vill du bli medlem betalar du bara in årsavgiften och skickar in dina personuppgifter.

Medlemsavgiften 200 kr per år betalas till postgiro 119500-7, och dina personuppgifter skickas på epost ansokan@hmtf.se