hmtf.se

Verksamhetsplan och aktiviteter

Utbildning och kvalitetssäkring av medlemmarnas kompetens är vår viktigaste uppgift.

Ett årligen återkommande arrangemang är den Nationella Teknikerkonferensen som hålls i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet. Konferenserna har haft olika huvudteman såsom Specialanpassningar, Upphandlingar och Underhåll.

För att hålla sig uppdaterad med aktuell lagstiftning och annat reglemente inom området som är en annan viktig fråga brukar fasta punkter från detta område förekomma i form av föreläsningar av personal från bl a Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Föreningen fungerar också som remissinstans vid framtagning av andra utbildningsinsatser inom området. Exempel på detta är den web-baserade 15-hp uppdragsutbildningen i Hjälpmedelsteknik som drivs av Hälsohögskolan i Jönköping

Vår andra viktiga uppgift är att driva och upprätthålla Certifiering i hjälpmedelsteknik. För den uppgiften har en särskild Certifieringskommitté utsetts.